top of page

Hinnasto

Taloushallintopalvelut 50 euroa tunti + alv

Pyrin sopimaan asiakkaitteni kanssa kiinteästä kuukausiveloituksesta, jonka pohjana on arvio työmäärästä. Tällöin hinta pysyy aina

asiakkaalle samana. Esimerkiksi pienen yrityksen (alle 30 tositetta kuukaudessa) tavanomainen kuukausihinta kirjanpidosta ja

alv laskennasta on 50 euroa + alv.

Pienten yhdistysten ja taloyhtiöiden vuosikirjanpitoja ja tilinpäätöksiä laadin etukäteen sovittuun kiinteään vuosihintaan

alkaen 400 euroa + alv

Lakiasiainpalvelut 70 euroa tunti + alv

Esimerkiksi pienehkön kuolinpesän perukirjan laatiminen kuolinpesän toimittamien asiakirjojen pohjalta 210 euroa + alv.

Puhelinneuvonta ja -tuki kuuluvat palveluihini ilman erillistä veloitusta.

 

original?tenant=vbu-digitalbottom of page