ALS Riitta Koivisto

Click here to edit subtitle

Toimintatapani

Tavoitteenani on luoda jokaiselle asiakkaalle toimiva palvelupaketti, joka lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. 

Tarkoituksenani on optimoida työnjako tilitoimiston ja asiakkaan välillä niin, että kukin asiakas maksaa vain niistä palveluista, joita todella tarvitsee. 

Yhdelle asiakkaalle saattaa riittää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen kerran vuodessa, toinen tarvita myös palkanlaskentapalveluja, 

kuukausittaista kirjanpitoa ja tarkkaa tulosraportointia.


Isoihin tilitoimistoihin verrattuna etujani ovat joustavuus, asiakaslähtöisyys ja työn tarkkuus, sillä vastaan kaikesta tekemästäni työstä henkilökohtaisesti.


Työssäni käytän suomalaisen perheyhtiön Atsoft Oy Mäkisen Asteri kirjanpito-ohjelmia. 

Asteri ohjelmat ovat moniin sähköisiin taloushallintojärjestelmiin verrattuna joustavia ja erilaisten toimijoiden erilaisiin tarpeisiin helposti mukautuvia. 

Sähköisten lisäominaisuuksien avulla tositteiden kirjaaminen on nopeaa, mutta tarvittaessa kaikki aineistot voi toimittaa myös paperisessa muodossa.

Ohjelmien päivitys on asiantuntevaa ja kaikki kirjanpidon muutokset on niissä ajantasaisesti huomioitu.